قیمت محصولات

بالابر بیمار


بالابر بیمار

قیمت: 14.000.000 تومان

قیمت (اقساطی): 15.400.000 تومان

با پیش پرداخت: 5.400.000 تومان

تعداد اقساط ماهانه: 8

مبلغ هر قسط: 1.250.000 تومان

فهرست